Bạn Dành Chỗ Cho Giê-Xu Chưa?

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1248
1. Bạn ơi dành chỗ cho Giê-xu chưa?
Ô! Kìa Ngài đang đứng im mong chờ
Ngài vui lòng thứ tha bao ô nhơ
Mong bạn dành lòng mình cho Chúa
Điệp Khúc:
Dâng ngôi cao sang nhất lên cho Ngài
Lời Ngài dạy làm theo hăng hái
Giê-xu đến ban yên vui lâu dài
Mời Chúa ngự vô lòng bạn ngay
2. Lòng ai tìm thú vui không thanh cao
Ai tìm vinh hoa Giê-xu vẫn chờ
Ngài thay người gánh bao nhiêu thương đau
Mong ngự vào lòng ai khao khát
3. Bạn sẵn sàng chỗ cho Giê-xu chưa?
Dâng lòng mình lên Chúa ngay bây giờ
Vì cơ hội lướt mau như thoi tơ
Ai chần chờ ngày mai sẽ lỡ
Tải về