Ngài Là Vua Trên Muôn Loài

Sáng tác: Chưa rõ
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1509
Bb
Ngài là [B]Vua trên muôn [Eb]loài
Ngài là [Cm]Chúa cả vũ [F7]trụ
Lòng [Bb]tôi tôn ca Ngài
[Eb]Là Giê-hô-va, [Bb/F]Đấng [F7]trọn [Bb]lành