Tôi Sẽ Ngợi Ca

Sáng tác: C. Fraysse
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 3157
F
[F]Tôi [C/E]ngợi khen danh Chúa [Dm]Trời [Dm7/C]
Bằng [Bb]tất [C7]cả tâm [F]hồn [F7]
Thuật [Bb]hết những phước [C]ân Chúa [A7]ban cho tâm [Dm7]hồn
Trọn đời [Gm7]mãi hát ca ngợi [G7]danh [C7]Ngài
[F]Trọn [C/E]đời tôi sẽ hát [Dm]ca [Dm7/C] ngợi [Bb]Chúa [C7]cả tâm [F]hồn [F7]
Nguyện [Bb]mãi mãi xướng [C]ca Chúa [A7]là niềm vui bất [Dm]tận
Ha-[Gm]lê-lu-[C7]gia! A-[F]men!