Chúa Đáng Ngợi

Sáng tác: Don Moen
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 4276
F
1. [F]Đáng ngợi, Ngài thật [Gm7]đáng ngợi.
Ngài là [C]Vua, Chúa các [C]thần,[C]Ngài [C]thật [F]đáng [F]tôn.
Đáng ngợi, Ngài thật [Gm7]đáng ngợi,Ngài là [C]Vua,Chúa các [C]thần,[C7]con đang thờ [F]tôn.
2. [F]Thánh thay, Ngài thật [Gm7]thánh thay.
Ngài là [C]Vua, Chúa các [C]thần,[C]Ngài [C]thật [F]thánh [F]thay, Ngài thật [Gm7]thánh thay.
Ngài là [C]Vua, Chúa các [C]thần,[C7]con đang thờ [F]tôn
3. [F]Giê-xu,Ngài là [Gm7]Giê-xu.
Ngài là [C]Vua,Chúa các [C]thần,[C]Ngài [C]là [F]Giê-[F]xu,
Ngài là [C]Vua,Chúa các [C]thần,[C7]con đang thờ [F]tôn.