Quỳ Nơi Chân Chúa

Sáng tác: Chưa rõ
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1292
D
Tôi sẽ [D]đến trước ngai [F#m]Vua
Và quỳ [G]nơi chân [D]Giê-[A7]xu
Tại trước [F#m]mắt Chúa
Có [B7]tất cả vui [Em]mừng [A7]
Vì thật [Bm]không ai
Quả thật [A]không ai
Đáng đem [F#m]so với [Bm]Ngài
Lòng tôi [En]vui thay
Khi [D/A]tôi tôn thờ [A7]Ngài [D]nay