Hiệp Một

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 2180
G
Hiệp một [G]trong danh Cứu [C]Chúa chí [G]cao
Hiệp một [Em]trong Giê-xu [A9]bởi tình [D7]yêu
Nếu chúng [G]ta yêu Chúa
Hãy [G7]cho mọi [C]người cùng nhìn [C#dim]xem
Yêu thương [G]Ngài anh em [D7]hiệp với [G]nhau