Ngài Là Chúa

Sáng tác: Chưa rõ
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1675
D
Ngài là [A7]Vua Chúa muôn [D]đời
Ngài đã [F#m]sống đắc thắng cõi [Bm]chết
Chúa rất quyền [A7]oai
Mọi đầu [G]gối sẽ quỳ
Mọi môi [D]lưỡi xưng [Bb]nhận chính [D]Giê-xu [D]Christ [A7]Chúa [D]ta