Dâng Lên Chúa Chính Con

Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 894
Con đây Ngài, nguyện dâng lên Chúa chính con
Con dâng Ngài, nguyện dâng Chúa hết lòng
Con đây Ngài, nguyện dâng lên Chúa chính con
Con dâng Ngài, nguyện dâng Chúa trọn đời