Hát Lên Ha-lê-lu-gia

Sáng tác: Linda Stassen
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 2076
Cm
1. [Cm]Hát lên ca [Gm]vang Ha-lê-lu-[Cm]gia
Ơn [Bb]Giê-xu [Eb]quá sâu [Fm]rộng mêng [G7]mông
[Cm]Tình thương Chúa [Gm]vững bền
[Ab]Hằng chăm sóc [Eb]mỗi ngày
[Cm]Hát lên ca [Gm]vang Ha-lê-lu-[Cm]gia
2. [Cm]Ha-lê-lu-[Gm]gia ca ngợi Chúa [Cm]tôi
Yêu [Bb]người nên [Eb]Chúa xa [F#]lìa ngôi [G7]cao
[Cm]Vào dương thế [Gm]ô tội
[Ab]Dùng ân điển [Eb]cứu người
[Cm]Hát lên ca [Gm]vang Ha-lê-lu-[Cm]gia
3. [Cm]Hát lên ca [Gm]vang Ha-lê-lu-[Cm]gia
Muôn [Bb]người trên [Eb]đất mau [Fm]cùng tung [G7]hô
Niềm [Cm]vui lớn [Gm]dâng trào
[Ab]Lòng hoan hỉ [Eb]vô bờ
[Cm]Hát lên ca [Gm]vang Ha-lê-lu-[Cm]gia