Thông tin về linda stassen

Linda Stassen

Bài hát liên quan: linda stassen

Hát Lên Ha-lê-lu-gia

1. [Cm]Hát lên ca [Gm]vang Ha-lê-lu-[Cm]gia
Ơn [Bb]Giê-xu [Eb]quá sâu [Fm]rộng mêng [G7]mông
[Cm]Tình thương Chúa [Gm]vững bền
[Ab]Hằng...


Bài hát theo Tone