Tôn Thờ Ba Ngôi

Sáng tác: Terrye Coelho
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1030
F
1. [F]Cha [Gm]Thánh, chúng con [C7]thờ [F]tôn
[F7]Dâng lên [Bb]Chúa cả tâm [C]hồn [F]con
[Bb]Yêu [Gm7]Ngài [C7]càng [F]hơn
2. [F]Giê-[Gm]xu, chúng con [C7]thờ [F]tôn
[F7]Dâng lên [Bb]Chúa cả tâm [C7]hồn [F]con
[Bb]Yêu [Gm7]Ngài [C7]càng [F]hơn
3. [F]Linh-[G]Thánh, chúng con [C7]thờ [F]tôn
[F7]Dâng lên [Bb]Chúa cả tâm [C7]hồn [F]con
[Bb]Yêu [Gm7]Ngài [C7]càng [F]hơn