Thông tin về terrye coelho

Terrye Coelho

Bài hát liên quan: terrye coelho

Tôn Thờ Ba Ngôi

1. [F]Cha [Gm]Thánh, chúng con [C7]thờ [F]tôn
[F7]Dâng lên [Bb]Chúa cả tâm [C]hồn [F]con
[Bb]Yêu [Gm7]Ngài [C7]càng [F]hơn
2....


Bài hát theo Tone