Nhưng Trước Hết

Sáng tác: Karen Lafferty
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 6061
F
[F]Nhưng trước [C/E]hết con [Dm]hãy tìm kiếm [Am/C]Chúa
[Bb]Cùng với [F/A]công nghĩa [Gm7]Cha[C]
[F]Ngài sẽ chu [C/E]cấp tất [Dm]cả mọi điều cần [Am/C]thiết
[Bb]Ha-lê-[F/A]lu-gia! Ha-lê-[C7]lu-[F]gia!