Thông tin về karen lafferty

Karen Lafferty

Bài hát liên quan: karen lafferty

Nhưng Trước Hết

[F]Nhưng trước [C/E]hết con [Dm]hãy tìm kiếm [Am/C]Chúa
[Bb]Cùng với [F/A]công nghĩa [Gm7]Cha[C]
[F]Ngài sẽ chu [C/E]cấp tất [Dm]cả mọi điều...


Bài hát theo Tone