Cùng Đi Trong Cung Vua Thánh

Sáng tác: Chưa rõ
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 905
E
[E7]Mừng vui hân hoan [Am] ca hát vang trời
[G] Tung hô chúc tôn [Dm] dâng Vua Giê-xu
[E7]Lòng luôn xin trao [Am] tâm trí [Fmaj7]cho Ngài
Ôi Giê-[E7]xu tuyệt [Am]vời
[Dm] Thật Ngài là Đấng [E7]yêu thương ở giữa nhân loại
[Dm] Quyền năng thay danh [E7]Ngài
[Am] Bài ca chúc tôn Ngài
[G] Giê-xu Đấng cứu chuộc
[Dm] Bên nhau hát tôn thờ
[E7] Vui thay hiến dâng Ngài