Chúc Tôn Chúa

Sáng tác: Chưa rõ
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 5299
Dm
[Dm]Hãy cùng mọi người tôn kính [C]Cha oai quyền
Vinh [Bb]hiển Ngài rạng ngời khắp thế [A7]gian
[Dm]Hết lòng thờ phượng, [C]hát ca tụng Ngài
Tôn [Bb]Cha là Chúa Trời vinh [A7]hiển
[Dm]Chúa vinh hiển! [Dm7/C]Chúa vinh hiển
[Dm7/Bb]Hát chúc tôn danh Chúa
[A7]Hát chúc tôn danh Chúa
[Dm]Chúa vinh hiển! [Dm7/C]Chúa vinh hiển
[Dm7/Bb]Hát chúc tôn danh Chúa
[A7]Hát chúc tôn danh Chúa
[Dm]Ha-lê-lu-gia
[Dm7/C]Khắp nơi tôn vinh Cha
[Bb]Chúa hiển [C]vinh quyền [Dm]oai