Giê-Xu, Con Suy Tôn Ngài

Sáng tác: Paul Kyle
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 12944
G
Giê-[G]xu con suy [Em]tôn Ngài[C]
Ngự vào lòng con phút [G]này
[Em]Hiện hữu giữa chính nơi [Bm]con tôn thờ
[C] Hỡi Chúa lắng [A7]nghe bao lời ngợi [Dsus4]khen[D7] [C] Bên ngôi Giê-[Bm]xu lòng con [Em]tôn thờ Ngài
[C] Bên ngôi Giê-[D7]xu con chúc [G]tôn danh [Em]Ngài
[C] Vua Giê-xu [D7]ơi, xin đến [B7]cai trị [Em]lòng
Ở luôn [C]với tâm hồn [D7]chúng con nơi [G]đây
Tải về