Thông tin về paul kyle

Paul Kyle

Bài hát liên quan: paul kyle

Giê-Xu, Con Suy Tôn Ngài

Giê-[G]xu con suy [Em]tôn Ngài[C]
Ngự vào lòng con phút [G]này
[Em]Hiện hữu giữa chính nơi [Bm]con tôn thờ
[C] Hỡi Chúa lắng [A7]nghe bao...


Bài hát theo Tone