Giê-hô-va Ni-si

Sáng tác: David Dong
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 4695
C
"Tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta" ICo 15:57
[C]Hãy cất tiếng hát ngợi khen Chúa
[G7]Giê-hô-va Ni-si, [C]Ni-si
[F]Chúa của mọi đắc thắng oai quyền
Ngài ban cho [G7]ta chiến thắng thế gian
[C]Nay ta luôn đắc thắng nghèo đói
[G7]Nay ta luôn đắc thắng bệnh tật
[F]Nay ta luôn đắc thắng buồn chán
Từ nay chiến [G7]thắng thuộc về [C]ta
[F]A-men! [G]A-men! [Am]A-men!
[F]Cất tiếng [G7]hát khen danh Ngài[C]
[F]Trong danh Cha [G]ta đắc thắng[Am]
Này [F]chiến thắng [G7]thuộc về [C]ta