Thông tin về david dong

David Dong

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: david dong

Giê-hô-va Ni-si

[C]Hãy cất tiếng hát ngợi khen Chúa
[G7]Giê-hô-va Ni-si, [C]Ni-si
[F]Chúa của mọi đắc thắng oai quyền
Ngài ban cho [G7]ta chiến thắng thế...


Mừng Sinh Nhật Giê-Xu

Đêm Nô-en tưng bừng, mừng Chúa đến trong trần gian
Đem hy vọng, chân lý, yêu thương Ngài đến muôn đời
Đêm Nô-en tưng bừng, mời Giê-xu đến tâm này...


Bài hát theo Tone