Ngợi Khen Giê-Xu

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1689
Dm
[Dm]Muôn muôn dân trên đất hãy đến ngợi [C]khen Giê-xu
[C7]Mọi vạn vật trên đất hãy đến ngợi [F]khen Giê-xu
[Dm]Và mọi người trên [D7]đất hãy đến ngợi [Gm]khen Thiên Chúa
[Bbm7]Hãy đến chúc [C7]tôn Giê-[F]xu
[Bb]Ha-lê-lu-gia! [F]Ha-lê-lu-gia!
[Bb]Hãy hát chúc [C7]tôn Giê-[F]xu, Chúa ta
[Bb]Ha-lê-lu-gia! [F]Ha-lê-lu-gia!
[Bb]Hãy hát ca [C7]khen Ngài [F]thôi