Dâng Chúa Lời Suy Tôn

Sáng tác: Kirk Dearman
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 3320
D
[D]Con xin dâng lên muôn lời suy tôn
Khi con vào [G]nhà [A7]Cha kính [D]yêu [A7]
[D]Con xin dâng [Em7]lên muôn lời yêu [F#m]thương [Bm]
Khi con vào [Em7]nhà [A7]Chúa nhân [D]từ
[D7]Cùng thành [G]tâm dâng Chúa chí [F#m]cao
[Bm] Khúc hát vui [Em7]mừng [A7]với lòng [D]đầy [Em]yêu [D/F#]mến
[D7]Cùng thành [G]tâm dâng Chúa chí [F#m]cao [Bm]
Khúc hát ca [Em]ngợi [A7]Chúa diệu [D]vinh