Thông tin về kirk dearman

Kirk Dearman

Bài hát liên quan: kirk dearman

Dâng Chúa Lời Suy Tôn

[D]Con xin dâng lên muôn lời suy tôn
Khi con vào [G]nhà [A7]Cha kính [D]yêu [A7]
[D]Con xin dâng [Em7]lên muôn lời yêu [F#m]thương [Bm]...


Bài hát theo Tone