Ngài Được Tôn Cao

Sáng tác: Twila Paris
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1662
F
[F]Hát lên lời xướng ca mừng [F/A]Chúa muôn loài rất cao vời [Bb]thay
Ngài được [G]tôn rất [C7]cao
[F]Hát lên lời xướng ca mừng [F/A]Chúa muôn loài rất cao vời [Bb]thay
Lòng [B/F]tôn [Gm]cao [D]Chúa
[Gm]Chính [F]Chúa là [C]Vua
Ngàn [F]muôn muôn năm [Am]Chúa tể [Dm]trị
[Gm]Khắp [F]nơi hát [C]mừng, cùng [F]vui tươi trong [Am]danh yêu [Bb]quý [C]
[Bb]Hát lên lời [Gm]xướng ca mừng [C7]Chúa muôn loài [Eb]chí tôn đời [F]đời