Thông tin về twila paris

Twila Paris

Bài hát liên quan: twila paris

Ngài Được Tôn Cao

[F]Hát lên lời xướng ca mừng [F/A]Chúa muôn loài rất cao vời [Bb]thay
Ngài được [G]tôn rất [C7]cao
[F]Hát lên lời xướng ca mừng [F/A]Chúa muôn...


Bài hát theo Tone