Tình Yêu Chúa

Sáng tác: Thi thiên
Ngày đăng: 11/10/2018
Lượt xem: 1970
G
1. [G]Nơi Gô-gô-tha
Giê-xu [C]đã chết thay cho [D7]con
[G]Trên thập giá xưa
Giê-xu [A9]đã gánh thế tội [D7]con
Điệp Khúc:
Tình yêu [G]Chúa vượt trội hơn bao [C]núi đồi
Tình yêu [D7]Chúa rộng lớn hơn đại [G]dương
Tình yêu Chúa đã xóa bao ô [C]tội
Tình yêu [D7]Chúa đã tái sinh cuộc [G]đời con
2. [G]Nơi Gô-gô-tha
Tình yêu [C]Chúa đã ban cho [D7]con
[G]Trên thập giá xưa
Tình yêu [A9]Chúa đã cứu chuộc [D7]con

Tình yêu [G]Chúa vượt trội hơn bao [C]núi đồi
Tình yêu [D7]Chúa rộng lớn hơn đại [G]dương
Tình yêu Chúa đã xóa bao ô [C]tội
Tình yêu [D7]Chúa đã tái sinh cuộc [G]đời con

3. [G]Nay con nguyện dâng
Trọn cho [C]Chúa cả tâm linh [D7]con
[G]Giê-xu dấu yêu
Hồn linh [A9]con chỉ có Ngài [D7]thôi

Tình yêu [G]Chúa vượt trội hơn bao [C]núi đồi
Tình yêu [D7]Chúa rộng lớn hơn đại [G]dương
Tình yêu Chúa đã xóa bao ô [C]tội
Tình yêu [D7]Chúa đã tái sinh cuộc [G]đời con
Tải về