Dâng Hiến

Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 2043
Eb
1. [Eb]Lạy Thần Chí [Fm]Tôn nghe [Bb7]lời khẩn [Eb]xin
[Cm]Nguyện cuộc đời con có [Fm]đây [Bb7]thuộc trọn quyền Vua quản [Eb]cai
Điệp Khúc:
Xin Cha yêu [C7]thương tha tội [Fm]con
[Bb7]Với những ý [Eb]nghĩ sai lạc xưa
[Cm]Xem thân con [Fm]đây như của riêng
[Bb7]Mà thật đời con của [Eb]Cha
Rồi [C7]Ngài đến [Fm]ngay trong [Bb7]cuộc đời của [Eb]tôi
[Cm]Và Ngài hỏi [Fm]tôi
"Đời [Bb7]con hy sinh cho [Eb]ai?"
[Cm]Cuộc đời này đáng [Fm]chi xin [Bb7]Ngài hằng xót [Eb]thương
[Cm]Nguyện hiến [Fm]dâng [Bb7]trọn tất [Eb]sanh
2. [Eb]Cuộc đời chúng [Fm]ta do [Bb7]từ Chúa [Eb]ban
[Cm]Cùng mọi việc quanh chúng [Fm]ta
[Bb7]Đừng vội vàng khoe sức [Eb]riêng
Điệp Khúc:
Xin Cha yêu [C7]thương tha tội [Fm]con
[Bb7]Với những ý [Eb]nghĩ sai lạc xưa
[Cm]Xem thân con [Fm]đây như của riêng
[Bb7]Mà thật đời con của [Eb]Cha
Rồi [C7]Ngài đến [Fm]ngay trong [Bb7]cuộc đời của [Eb]tôi
[Cm]Và Ngài hỏi [Fm]tôi
"Đời [Bb7]con hy sinh cho [Eb]ai?"
[Cm]Cuộc đời này đáng [Fm]chi xin [Bb7]Ngài hằng xót [Eb]thương
[Cm]Nguyện hiến [Fm]dâng [Bb7]trọn tất [Eb]sanh