Nguyện Danh Chúa Luôn Được Tôn Cao

Sáng tác: Rick Founds
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 4134
G
[G] Lạy Cha [C]Thánh con xin dâng [D7]lên[C]
[G] Lời ca [C]chúc tôn Cha nơi [D7]rất cao[C]
[G] Lòng vui [C]sướng Chúa ở trong [D7]con[]C[
[G] Chúa đã [C]đến để ban ơn [Dsus4]cứu [D7]con
[G] Chúa đã đến [C]thế gian tìm con[D7] để [C]dắt đưa con[G]
Nơi cây [Am]gỗ Chúa đã chịu thay[D7] chết [C]thay cho con[G]
Nơi hang tối[Am] Chúa đã phục sinh[D7]
Vinh quang Chúa[B7] thăng thiên quyền oai[Em]
Nguyện danh [D7]Chúa luôn được tôn cao[G]