Thông tin về rick founds

Rick Founds

Bài hát liên quan: rick founds

Nguyện Danh Chúa Luôn Được Tôn Cao

[G] Lạy Cha [C]Thánh con xin dâng [D7]lên[C]
[G] Lời ca [C]chúc tôn Cha nơi [D7]rất cao[C]
[G] Lòng vui [C]sướng Chúa ở trong [D7]con[]C[...


Bài hát theo Tone