Ha-lê-lu-gia! Tôn Cao Chúa

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1338
Bb
1. [Bb]Giê-hô-va danh Chúa được [Eb]tôn cao
[C7]Vua trên muôn vua, Đấng quyền [F7]năng
[D7]Danh Giê-hô-va đáng tụng [Gm]ca
[Eb]Ha-lê-lu-[C7]gia danh Chúa [F7]Cha
2. [Bb]Danh Giê-hô-va đáng được [Eb]tôn cao
[C7]Nơi nơi luôn vang tiếng tụng [F7]ca
[D7]Trên cao muôn Thiên sứ ngợi [Gm]khen
[Eb]Danh Ngài là [F7]Chúa yêu [Bb]thương