Ca Ngợi Chúa

Sáng tác: Chuck Girard
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 5759
C
[C]Ngợi khen [F]Chúa Ba [G]Ngôi đời [F]đời.
[Dm]Ngợi khen [G]Chúa trên [C]trời.
[Am]Lòng cung kính hoan [Em]ca ngàn [F]lời, [Dm]hòa đồng tụng [G7]mỹ danh [C2]cao [C]vời.

1.Ơn yêu thương sao cao [Am]sâu lạ lùng.
[Dm]Vì yêu nhân thế Chúa xuống dương [F]gian.
[G] [Am]Giê-Xu cao quý chúng con xin [F]dâng lên [C]Ngài.
[Dm] Muôn bao câu ca tôn [C]vinh chúc [G7]tụng.

2. Nghe trong không trung dư [Am]âm rập ràng.
[Dm]Cùng muôn sứ thánh chúc tán Thiên [F]Vương.
[G] [Am]Nơi Gô-tha Chúa đã chết thay [F]cho [C]người.
[Dm] Nay muôn muôn dân suy [C]tôn Chúa [G7]Trời.

3. Ơn yêu thương Chúa Cha [Am]xin ngập tràn.
[Dm] Hòa trong ân điển của chính Chúa [F]Con.
[G] [Am]Tung hô danh Thánh Chúa tể oai [F]nghi đời [C]đời.
[Dm] Tin vui nay xin đem [C]rao khắp [G7]mien.
Tải về