Thông tin về chuck girard

Chuck Girard

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: chuck girard

Ca Ngợi Chúa

[C]Ngợi khen [F]Chúa Ba [G]Ngôi đời [F]đời.
[Dm]Ngợi khen [G]Chúa trên [C]trời.
[Am]Lòng cung kính hoan [Em]ca ngàn [F]lời, [Dm]hòa đồng tụng...


Bài hát theo Tone