Bước Với Giê-xu

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 20/09/2018
Lượt xem: 8328
G
1. [G]Bao thời gian [D/F#]qua đếm phước Ngài [Em]ban. [D]
[Am]Trên đời con nay Chúa luôn luôn [D]tin dùng.
Từ nay [G]con hân hoan [B7]nhìn Giê-xu như [Em]gương luôn [G/D]sáng soi.
Ngài là [C]tình yêu thương [A+9]hằng bao phủ con trong cả cuộc [Dsus4]đời.

2. [G]Vâng đời con [D/F#]đây bước với Giê-[Em]xu. [D]
[Am]Yêu tội nhân như Chúa đã yêu [D]con nhiều.
Cùng Giê-[G]xu đem tin [B7]vui truyền cho tha [Em]nhân đang [G/Đ]ngủ mê.
Nhờ Giê-[C]xu ban ơn lòng [A7]con xin nguyện hăng sai bước [D]đi. [D7]

ĐK: Dù bao gian [G]khó con vững bước theo Giê-[B]xu hoài.
Ngài tháng [C]qua lòng tràn [Am]niềm tin nơi Vua [G/D]Giê-xu [D7].
Lòng luôn ghi [G]nhớ ơn [G7]Cứu Chúa ban nguyện [C]chẳng phai.
[Cm]Quyết tâm đến [G/B]với [Em]Ngài và [C]cùng Chúa tiến [Am]
bước đi khắp [G/B]nơi nào [D7]lòng không [G]sờn.
Tải về

Nghe bài hát

Kim Nguyên U