Thông tin về tôn vinh chúa hằng hữu

Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: tôn vinh chúa hằng hữu

101. Chúa Vinh Hiển Lượt xem: 2420

[A] Bình an Vua, [E] Thần khôn ngoan
[G] Đầy ân thiêng [Bm] Con Chúa [E7]Trời
[A] Vua các chúa, [E] Thần oai nghiêm
[G] Ngợi tôn Vua Cứu...


102. Xin Cha Ban Thêm Dầu Sáng tác: Traditional American Lượt xem: 2885

1. Xin Cha [D]ban cho thêm [Bm]dầu cháy trong [G]lòng con
Xin Cha [D]cho tâm linh [Bm]bùng cháy [A7]luôn
Xin Cha [D]ban cho thêm [Bm]dầu cháy...


103. Nguyện Chúa Được Tôn Cao Sáng tác: Brent Chambers Lượt xem: 1036

Lòng tạ [Bb]ơn [Eb/Bb]Chúa chí [Bb]cao
Ngài [Bbmaj7]luôn ở [Eb/Bb]với mỗi [Bb]chúng con [Dm7/A]
Đồng ca [Gm]xướng chúc tán Chúa [F2]Cha
Ở...


104. Tôn Vinh Chúa Lượt xem: 1965

Tôn vinh [Dm]Chúa trong mỗi lúc, trong mỗi [Bb]nơi
Tôn vinh [Gm]Chúa trong mỗi [C7]lúc, trong mọi [F]nơi
Ca [Dm]ngợi Ngài mỗi lúc, trong khắp...


105. Thờ Tôn Chúa Nhân Từ Lượt xem: 1216

1. [C]Khoan dung lẫn [Am]nhân từ
[Em]Yêu thương với [Am7]công bình
[C]Mang dáng dấp [Am]con người là [Dm]Chúa tôi thành [G7]nhân
[C]Vua...


106. Cùng Chúc Tôn Ngài Lượt xem: 1974

1. Lòng [Gm]con dâng khúc ca [Dm]vui mừng
Ngợi [Gm]khen Giê-xu chí [Dm]cao
Lời [Gm]Giê-xu phán rất [Dm]nhân từ
Làm mới [A7]tâm sinh lực...


107. Hát Như Đa-Vít Lượt xem: 8248

Trọn đời [Em]tôi dâng lên Thiên Chúa
Cảm tạ [C]Chúa nhân từ
Tôi hát [D]lên giống [B7]như Đa-vít [Em]xưa
Trọn đời [Em]tôi dâng lên Thiên...


108. Chúa Ban Bình An Lượt xem: 1717

Nhiều khi giông [Eb]tố đang vây [Ab]kín lấy tâm hồn con [Eb]đây
[Cm] Ôi Giê-xu [Fm7]ơi, [Bb7] lắng nghe lời [Eb]con
Sầu đau tan biến khi con...


109. Phục Hưng Sáng tác: Ko Hyung Won Lượt xem: 9588

[F] Nguyện cầu Giê-[C/E]xu ngự trên ngôi [Dm]cao quyền năng[Dm7/C]
Chúa Đấng nhân [Bb]từ thương xót
Ngài ôi đoái [C]xem quanh đây bao [C7]hoang...


110. Đức Thánh Linh Lượt xem: 1183

[F]Xin [Bb]Thần Linh [F]Chúa dẫn [G9]dắt tỉnh [C7]thức lòng [F]con [C/E]
[Dm]Thần [C]Linh trong [F]con [Dm]thay [G]đổi nên người tươi [C]mới[Caug]...


111. Lời Khẩn Nguyện Sáng tác: Tom - Dorl Howard

[C]Cha ôi xin hãy [G/B]lắng nghe, [Am]nhậm lời vì con [Em/G]khốn cùng
[F]Bảo vệ hồn linh [C/E]con, đời con [D7]hiến cho Ngài [G7]đây
[C]Xin Cha...


112. Tâm Hồn Trong Trắng Sáng tác: Keith Green Lượt xem: 1807

Tạo [F]nên trong con trái [C/E]tim thật trắng [Bb]trong Chúa [F/A]ôi
[Csus4] Tâm linh con cũng xin [C]được Ngài đổi mới luôn[F]
Tạo [F]nên...


113. Bài Ca Ăn Năn Sáng tác: Thi thiên Lượt xem: 3462

Của lễ đẹp lòng Chúa [Fm]Trời
Là tấm lòng đau [C7]thương
Của lễ đẹp lòng Chúa Trời
Là tấm lòng ăn [Fm]năn
Đức Chúa Trời ôi, lòng...


114. Xin Thần Linh Chúa Đến Sáng tác: Nhạc Nước Ngoài Lượt xem: 2030

Vào [G]trong những ngày sau[Em] cuối [C]Chúa hứa
Ngài ban[D] Thánh Linh [D7]Ngài [G]gia trên khắp muôn [Em]muôn loài
[C]Ban cho khắp mọi [D]dân...


115. Bài Ca Nguyện Cầu Sáng tác: Thi thiên Lượt xem: 6507

1. [Cm]Lạy Giê – hô – va,… Chúa nhân [Fm]từ hay thương xót ôi![Cm]....
[Fm]Vọng trông nơi Cha… chúng con [G]xin thiết [G7]tha kêu cầu[Cm]…...


116. Cầu Xin Cha Đổi Lòng Sáng tác: Eddie Espinosa Lượt xem: 4929

[C]Cầu xin [Em7]Cha đổi lòng[Dm7], [G]làm tâm linh trắng trong[C].
[Am7]Cầu xin [Em7]Cha đổi lòng, [G]khiến con đây giống Ngài[C].
Phận con đất...


117. Xin Thứ Tha Lượt xem: 3268

[D]Lòng [D/C#]cầu xin Cha Ái [Bm7]Từ,
[D/A] thấy [Em7]chúng con thấu [A7]đáy tim.
[D]Lòng [D/C#]này hằng xin Cha Ái [Bm]Từ, [D/A]
Chúa...


118. Dâng Hiến Sáng tác: Jane Austin & Boumgarden Lượt xem: 1537

1. [Eb]Lạy Thần Chí [Fm]Tôn nghe [Bb7]lời khẩn [Eb]xin
[Cm]Nguyện cuộc đời con có [Fm]đây [Bb7]thuộc trọn quyền Vua quản [Eb]cai
Điệp Khúc:...


119. Xin Tẩy Sạch Lòng Con Sáng tác: Brian Doerksen Lượt xem: 1685

[F]Xin tẩy sạch[C/E] tấm lòng[Dm], làm tâm linh thánh [Gm7]hóa
Không [Csus]vương [C]tội [Csus]ô [C]cho [F]mỗi chúng con[C/E], Chúa ôi![Dm]
Biệt...


120. Xin Thánh Linh Phục Hưng Sáng tác: Don Moen - Paul Wilbur

1. [F]Ngước [Bb]nhìn [Bbm6]lên [F]Chúa, xin [C7]dò xét lòng [F]con.
[Bb]Tìm [C]xem [E7]bao [F]ác tội [G]giấu nơi [G7]nào trong [C7]tâm [E7]tối....


Bài hát theo Tone