Thông tin về will l. thompson

Will L. Thompson

Bài hát liên quan: will l. thompson

Giê-Xu Kêu Gọi Mọi Người

1. Giê-xu đang êm dịu tha thiết kêu gọi mọi người
Kêu anh luôn với tôi hồi lai
Đứng nơi thiên môn hằng mong mỏi trông đợi, nài mời
Ngài chờ...


Bài hát theo Tone