Thông tin về trần thượng trí

Trần Thượng Trí

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: trần thượng trí

Đường Tôi Đi

Câu 1:
Đường tôi [G]đi hoa cười lệ [Am7]nhỏ. Bao phen sầu [D7]khổ bâng khuâng nổi [G]nhớ.
Đường tôi [Am7]đi gió táp mưa [Bm]tuôn. Mắt trừng...


Yêu Ta Chăng?

Yêu ta chăng?
Ngươi yêu ta chăng hỡi môn đồ của ta?
Vâng con yêu Cha, con yêu Chúa thiết tha
Dù đường đi bao chông gai thì lòng con vẫn không...


Khúc Hát Miền Cao

1. Trần [C]gian như trong đêm mịt [Am]mù
như đêm đen lạnh [G]lùng
như đêm rừng âm [C]u
Tội lỗi như con sâu con [F]chim
phá nương rẫy...


Bài hát theo Tone