Khúc Hát Miền Cao

Ngày đăng: 03/02/2023
Lượt xem: 2117
C
1. Trần [C]gian như trong đêm mịt [Am]mù
như đêm đen lạnh [G]lùng
như đêm rừng âm [C]u
Tội lỗi như con sâu con [F]chim
phá nương rẫy khô [C]cằn
[G]cây lúa chẳng mọc [C]lên
Điệp Khúc:
Ê ế!
Hỡi những ai mang các nặng [G]nề
Hãy mau [F]mau cùng nhau trở [C]về
trao gánh nặng cho Giê-[G]xu
Ô [C]ấy!
Ôi hạnh phúc khúc hát vui [F]thay
Chim tung cánh bay vút trên [C]mây
lời ngợi [G]ca Giê-[C]xu
2. Mùa [C]mưa sông nước chảy tràn [Am]bờ
cơn gió lay sập [G]nhà
biết nương vào nơi [C]đâu?
Người không vững an trong Giê-[F]xu
dẫu mưa sa, gió [C]nổi[G]
không lay chuyển lòng [C]tôi
Điệp Khúc:
Ê ế!
Hỡi những ai mang các nặng [G]nề
Hãy mau [F]mau cùng nhau trở [C]về
trao gánh nặng cho Giê-[G]xu
Ô [C]ấy!
Ôi hạnh phúc khúc hát vui [F]thay
Chim tung cánh bay vút trên [C]mây
lời ngợi [G]ca Giê-[C]xu
Người đăng: Công
Tải về