Thông tin về terry macalmon

Terry MacAlmon

Bài hát liên quan: terry macalmon

Dâng Lời Tán Dương

1. [A] Lòng con cúi dâng lên Cha [D]lời xướng [E7]ca
Với bao nhiêu tâm [C#m]tình thiết [F#m]tha
Vì danh [D]Cha cao [Dm]sang tôn [E7]nghiêm ngàn...


Bài hát theo Tone