Thông tin về geisliche kirchengesange

Geisliche Kirchengesange

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: geisliche kirchengesange

Bốn Phương Một Nhà

1. Toàn [D]cầu hôm nay về [Bm]đây [Em7]vui [Asus4]hát,
[A7][D]Cùng gặp nhau dưới trời [Bm]mây [Em7]bát [Asus4]ngát...
[D]Ha-lê-[G]lu-[D]gia!,...


Bài hát theo Tone