Bốn Phương Một Nhà

Ngày đăng: 20/09/2018
Lượt xem: 3250
D
1. Toàn [D]cầu hôm nay về [Bm]đây [Em7]vui [Asus4]hát,
[A7][D]Cùng gặp nhau dưới trời [Bm]mây [Em7]bát [Asus4]ngát...
[D]Ha-lê-[G]lu-[D]gia!, [Bm]Ha-[C#]lê-[D6]lu-[E][A]gia!
[D]Hãy hát vang [Bm7]lên [C#]muôn [D]ngàn [B]lời [Asus4]ca,
[A7][D]Gió cuốn âm thanh [B]lên [Dmaj7]tận [G]trời [D]xa...
[B]Ha-lê-lu-[D]gia, Ha-lê-[G6]lu-[Bm]gia! Ðón [C#]Chúa [D6]vinh [E7]quang[A],
Viếng thăm [D6]nhân [Em][C#]gian[B7] [Em]giữa [F#]đêm [G6][A]huy [A7]hoàng[D].

2. Người [D]từ Nam Bắc người [Bm]từ [Em7]Ðông [Asus4]Tây,
[A7][D]Từ thượng lưu tới hạ [Bm]lưu [Em7]hôm [Asus4]nay...
[D]Nắm tay -[G]nhau -[D]ca, [Bm]Ha-[C#]lê-[D6]lu-[E][A]gia!
[D]Chúa đến đem [Bm7]vui [C#]cho [D]người [B]trên [Asus4]đất,
[A7][D]Chúa lấy yêu thương [B]san [Dmaj7]bằng [G]giai [D]cấp...
[B]Ha-lê-lu-[D]gia, Ha-lê-[G6]lu-[Bm]gia! Chúa [C#]đem [D6]tin [E7]yêu[A],
Xóa hết [D6]đau [Em][C#]thương, [B7] [Em]khắp [F#]nơi [G6][A]vui [A7]mừng[D].

3. Mọi [D]người trong Chúa đều [Bm]là [Em7]anh [Asus4]em,
Hiệp một nhau trong tình [Bm]yêu [Em7]thiêng [Asus4]liêng...
[D]Ha-lê-[G]lu-[D]gia, [Bm]Ha-[C#]lê-[D6]lu-[E][A]gia!
[D]Hãy hát vang [Bm7]lên [C#]muôn [D]ngàn [B]lời ca,
[A7][D]Gió cuốn âm thanh [B]lên [Dmaj7]tận [G]trời [D]xa...
[B]Ha-lê-lu-[D]gia, Ha-lê-[G6]lu-[Bm]gia! Nắm [C#]tay [D6]nhau [E7]ca[A],
Ha-lê-[D6]lu-[Em][C#]gia, [B7] [Em]bốn [F#]phương [G6][A]một [A7]nhà[D].
Tải về