Thông tin về don harris

Don Harris

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: don harris

Ca Khen Chúa

1. Từ ngôi [F]cao sang vinh quang,[Fsus4] lan khắp [Csus4]nơi trong không gian,[C] lan khắp [Dm7]nơi xa trên dương trần.
Danh [Bb]Chúa [Bb]muôn...


Bài hát theo Tone