Ca Khen Chúa

Ngày đăng: 21/09/2018
Lượt xem: 2375
F
1. Từ ngôi [F]cao sang vinh quang,[Fsus4] lan khắp [Csus4]nơi trong không gian,[C] lan khắp [Dm7]nơi xa trên dương trần.
Danh [Bb]Chúa [Bb]muôn [F]đời.
[A]Mọi dân sẽ [Bb]đến [Bb]tuyên [C]xưng [C7sus4]danh Ngài:” [Bb]Đáng [C7sus4]ngợi!!” [C7] Từ con [F]tim con dâng lên, dâng đến [Csus4]Cha muôn câu ca, [C] xin đến [Dm7]ban cho tâm linh này luôn [Bb]sống [Bb]cho [C7sus4]Ngài[C7][F]. 2. Từ con [F]tim con dâng lên [Fsus4] muôn khúc [Csus4]ca trên đôi môi,[C] con hiến [Dm7]dâng cho Cha tâm hồn luôn [Bb]mãi [Bb]ngợi [Bb]khen [C7]Chúa!
[F] Trọn [A]đời con sẽ [Bb]mãi [Bb]tôn [C]cao [C7sus4]danh [F]Ngài,[A]truyền rao nước [Bb]Chúa [Bb]cho [C]muôn [C7sus4]muôn [F]người [Bb]biết [C]đến ca khen Ngài[A] [Bb].
[C7] Từ con [F]tim con dâng lên, dâng đến [Csus4]Cha muôn câu ca, [C] xin đến [Dm7]ban cho tâm linh này luôn [Bb]sống [Bb]cho [C7sus4]Ngài[C7][F].
Tải về