Thông tin về bobby burnett, videt polk

Bobby Burnett, Videt Polk

Bài hát liên quan: bobby burnett, videt polk

Ngài Thật Tốt Thay

1. [G]Ngài thật tốt [Am]thay
[D7]Ngài thật tốt [G]thay!
[G]Ngài [G7]thật tốt [C]thay,
Thật tốt [G]thay [D7]cho [G]tôi
2. [G]Ngài...


Bài hát theo Tone