Thông tin về alameda henrick

Alameda Henrick

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: alameda henrick

Bởi Thần Ta

1. Có [C]núi ngăn trở hành trình con [Em]chăng?
Núi [Dm]nhọn và [G]cao trước [C]mặt.
Nhìn [F]lên, chăm xem Chúa Giê-xu [C]Chirist,
Núi...


Bài hát theo Tone