Bởi Thần Ta

Sáng tác: Alameda Henrick
Ngày đăng: 20/09/2018
Lượt xem: 10965
C
1. Có [C]núi ngăn trở hành trình con [Em]chăng?
Núi [Dm]nhọn và [G]cao trước [C]mặt.
Nhìn [F]lên, chăm xem Chúa Giê-xu [C]Chirist,
Núi [D7]này ắt phải dời [G]đi.
Không bởi [C]quyền, với năng [Em]lực, bởi đại [Dm]quyền Thánh [G]Linh muôn [C]đời.
Không bởi [C]quyền, với năng [Em]lực, bởi đại [Dm]quyền Chúa [G]ban cho [C]người.
Đồi [F]cao kia sẽ bị đổi [Em]dời. Núi [Dm]đồi kia [G]sẽ bị đổi [C]dời.
Đồi [F]cao kia sẽ bị đổi [C]dời. Bởi đại [G]quyền thánh linh muôn [C]đời

2. Sông [C]sâu ngăn trở hành trình con [Em]chăng?
Sông [Dm]rộng và [G]sâu trước [C]mặt.
Vượt [F]lên sông kia ắt chia đôi [C]liền,
Con [D7]được qua bến bờ [G]kia.
Không bởi [C]quyền, với năng [Em]lực, bởi đại [Dm]quyền Thánh [G]Linh muôn [C]đời.
Không bởi [C]quyền, với năng [Em]lực, bởi đại [Dm]quyền Chúa [G]ban cho [C]người.
Đồi [F]cao kia sẽ bị đổi [Em]dời. Núi [Dm]đồi kia [G]sẽ bị đổi [C]dời.
Đồi [F]cao kia sẽ bị đổi [C]dời. Bởi đại [G]quyền thánh linh muôn [C]đời

3. Khi [C]con đang gặp nguy nan thử [Em]thách,
Con [Dm]sợ và [G]kinh hãi [C]chăng?
Nhìn [F]lên chăm xem Chúa Giê-xu [C]Chirst,
Con [D7]được vững chí bình [G]an.
Không bởi [C]quyền, với năng [Em]lực, bởi đại [Dm]quyền Thánh [G]Linh muôn [C]đời.
Không bởi [C]quyền, với năng [Em]lực, bởi đại [Dm]quyền Chúa [G]ban cho [C]người.
Đồi [F]cao kia sẽ bị đổi [Em]dời. Núi [Dm]đồi kia [G]sẽ bị đổi [C]dời.
Đồi [F]cao kia sẽ bị đổi [C]dời. Bởi đại [G]quyền thánh linh muôn [C]đời

4. Ta [C]tin duy một Giê-xu quyền [Em]năng,
Chúa [Dm]truyền cuồng [G]phong khiếp [C]phục.
Lòng [F]ta can đảm quyết không nao [C]sờn,
Chính [D7]Ngài sẽ mở đường [G]đi.
Không bởi [C]quyền, với năng [Em]lực, bởi đại [Dm]quyền Thánh [G]Linh muôn [C]đời.
Không bởi [C]quyền, với năng [Em]lực, bởi đại [Dm]quyền Chúa [G]ban cho [C]người.
Đồi [F]cao kia sẽ bị đổi [Em]dời. Núi [Dm]đồi kia [G]sẽ bị đổi [C]dời.
Đồi [F]cao kia sẽ bị đổi [C]dời. Bởi đại [G]quyền thánh linh muôn [C]đời
Tải về