Thông tin về thomas van dooren

Thomas van Dooren

Bài hát liên quan: thomas van dooren

Vinh Diệu Chiên Con

[E]Vinh diệu cao [B/D#]quý thay Chiên Con [C#m]này
[E]Giê-xu [A]con suy tôn mình [B7]Chúa thôi
[E]Chúc tụng cho [E7]Đấng trên ngôi muôn [Am]đời...


Bài hát theo Tone