Thông tin về sondra corbett wood

Sondra Corbett Wood

Bài hát liên quan: sondra corbett wood

Suy Tôn Chúa Năng Quyền

Thành [G9]kính dâng [G]lên ngàn [Em9]tiếng suy [Em]tôn [Bm7]
[C] Chúa oai nghi năng [Dsus4]quyền [D]
Lòng [G9]con trông [G]mong, lòng [Em9]con...


Bài hát theo Tone