Thông tin về michael w. smith

Michael W. Smith

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: michael w. smith

Chúa Oai Quyền

Đại [C]quyền, đại [G]năng là Chúa trên [D]cao,
Ngự [Em]thiên cung huy hoàng; Là [C]Vua
Khôn [G]ngoan, quyền thế, yêu – [Am]thương, Chúa oai...


Xin Tạ Ơn Chúa

1. [A]Xin tạ ơn [Bm]Chúa đã dắt [E]dìu mỗi bước [A]đi trên đường [D]trần lắm chông [E]gai trong đời [D]con. [A]
Xin tạ ơn [Bm7]Chúa mỗi một [E]ngày...


Bài hát theo Tone