Thông tin về lm. paul văn chi

Lm. Paul Văn Chi

Bài hát liên quan: lm. paul văn chi

Con Đường Chúa Đi Qua

1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua
Con đường nào Ngài ra pháp trường
Mão gai nào hằn lên đau đớn
Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên...


Bài hát theo Tone