Thông tin về john w. peterson

John W. Peterson

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: john w. peterson

Bước Với Chúa Yêu Thương

1. [F]Bước với Chúa yêu [Dm]thương tôi đi muôn [Bb]phương không vương lo [Gm]buồn,
[C]Đường gập ghềnh nhưng [C7]chan hoà ánh chiếu [F]dương, ...


Tiến Bước Với Chúa

1. Hằng ngày tôi [F]tiến bước với Chúa
Mỗi lối đi trên [C]đời
Hằng ngày tôi [Gm]tiến bước với Chúa
[C7] Với tiếng ca rộn [F]vang...


Con Đường Gian Khó

1. Gian [Eb]nguy chờ ta trên đường,
đường về [Ab]thiên quốc khó khăn [Eb]trăm bề.
Bao nhiêu buồn đau với ưu sầu chứa [Bb]chan...


Bài hát theo Tone